İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü


 
İslâm dininin doğuşundan günümüze kadar İslam Medeniyeti’nin ortaya koyduğu inanç ve kültür değerleri ile müslüman toplumların sosyal, siyasî, kültürel, edebî ve sanatsal faaliyetleri bu bölümün temel konularını oluşturur. Bu bölüm, İslam Tarihi ile Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır.
         İslam Tarihi Anabilim Dalı
                  Siyer Bilim Dalı
                  İslam Tarihi Bilim Dalı
                  İslam Medeniyeti Tarihi Bilim Dalı
         Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
                  Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı
                  İslam Sanatları Bilim Dalı
                  Türk Din Musikisi Bilim Dalı