Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü


 
Bu bölüm, varlık, bilgi ve değer konularını ve bunlarla ilgili hususları konu edinir. İnsanlık tarihiye özdeş bir geçmişe sahip bulunan insan ve din ilişkisini, dinin felsefi, sosyolojik ve psikolojik boyutlarını, birey ve toplum hayatında dinin yeri ve fonksiyonlarını, din-akıl ilişkisini, doğru düşünmenin ilke ve yöntemlerini, din eğitimini bilimsel bir yaklaşımla ele alan bölüm, biri İslam Felsefesi diğeri Din Bilimleri olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. 
         İslam Felsefesi Anabilim Dalı
                  İslam Ahlakı Bilim Dalı 
                  Mantık Bilim Dalı 
                  İslam Felsefesi Tarihi Bilim Dalı 
         Din Bilimleri Anabilim Dalı 
                  Din Sosyolojisi Bilim Dalı
                  Din Psikolojisi Bilim Dalı
                  Din Eğitimi Bilim Dalı
                  Dinler Tarihi Bilim Dalı
                  Din Felsefesi Bilim Dalı