Temel İslam Bilimleri Bölümü


 
Bu bölüm, İslam’ın ana kaynaklarını; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair İslam medeniyetinin ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik düzeyde ele alır. Bu faaliyetin zorunlu gereği konumundaki kaynak dil (Arapça) ve tarihi süreçte gün yüzüne çıkıp kurumsallaşan dinî-mezhebi oluşumlar da bu bölümün ana konuları arasındadır. Ayrıca dinî nitelikli güncel sorunlara temel kaynaklara ve sabit değerlere bağlı kalınarak ilmî ölçütler doğrultusunda uygun çözümler üretilmeye çalışılır. Bu çerçevede Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim dalları bulunmaktadır: Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Kıraat İlmi, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagatı.   
       Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
       Tefsir Anabilim Dalı   
                Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı 
                Tefsir Bilim Dalı 
       Hadis Anabilim Dalı
                Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı  
                Hadis Bilim Dalı
        İslam Hukuku Anabilim Dalı
                İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı 
                İslam Hukuku Bilim Dalı
        Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
                Kelam Tarihi Bilim Dalı
                Kelam Bilim Dalı
                İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı
        Tasavvuf Anabilim Dalı
                Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı
                Tasavvuf Bilim Dalı
       Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı