Arş. Gör. Mustafa ORAL

 
Anabilim Dalı            : Hadis
Telefon                     : 0 338 226 2000 / 5170
E-posta                     : mustafaoral@kmu.edu.tr
                                  Mustafaoral_@hotmail.com
Yazışma Adresi        : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
                                  İslami İlimler Fakültesi Yunus Emre Yerleşkesi
                                   70100 KARAMAN
  
      ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
İlahiyat Fakültesi
Marmara Üniversitesi
2013
Yüksek Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Necmettin Erbakan Ünv.
2015-
 
       Yabancı Dil Bilgisi
Dil
Sınav
Derece
Yıl
Arapça
YDS
77,5
2014
      ÇALIŞTIĞI KURUMLAR, GÖREV VE UNVANLARI
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
İmam-Hatip
D.İ.B. Kütahya Müftülüğü SLİ İşletme Camii
2013-2014
Arş. Gör
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünv. İslami İlimler Fakültesi
2014-2015
Arş. Gör.
Karamanoğlu Mehmetbey Ünv. İslami İlimler Fakültesi
2015-