Adı - Soyadı
Oda No
Dahili No
E-Posta
Prof. Dr. Fikret KARAPINAR
Dekanlık
2230
fkarapinar@kmu.edu.tr
fikretkarapinar@gmail.com
Ufuk PİŞKİN (Özel Kalem)
149
2230
ufukpiskin@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ali BAYER
242-155-243
5662-2232-2236
alibayer@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Duran Ali YILDIRIM
145-156-146
5635-2233-2235
daliyildirim@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. İrfan ÇAKICI
144
5636
irfancakici@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mesut CAN
143
5632
mesutcan@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Muhammed ERSÖZ
240
5600
mersoz@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAŞKONAK
52
5625
mbaskonak@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mustafa DEMİR
122
5651
mustafademir@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Nasseruddin MAZHARİ
50
5627
nmazhari@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Yakup AKYÜZ
241
5663
yakupakyuz@kmu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Yunus İNANÇ
51
5626
yunusinanc@kmu.edu.tr
Öğr. Gör. Abobakr Abdullah Ahmed AL-HASANI
28
5664
abobakralhasani@kmu.edu.tr
Öğr. Gör. Betül ŞAHİN
244
5661
bsahin@kmu.edu.tr
Öğr. Gör. Enver ÖZBAKIR 
46
5667
enverozbakir@kmu.edu.tr
Öğr. Gör. İsmail ALDEMİR
48
5631
ismailaldemir@kmu.edu.tr
Öğr. Gör. Mehmet ÇELİKTAŞ
49
5629
mceliktas@kmu.edu.tr
Öğr. Gör. Mehmet ÇETİN
47
5665
mehmetcetin@kmu.edu.tr
Öğr. Gör. Mohammad Amer KHALIFA
29
5666
halifa@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Abdullah Muaz GÜVEN
141
5638
abdullahmuazguven@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Abdullah Sacid ÖKSÜZ
138
5641
asacidd@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Ahmet Faruk SİLİFKE
237
5605
ahmetfaruksilifke@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Ayhan Tayfur GÜRBÜZER
142
5637
ayhangurbuzer@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Beytullah ÇETİN
232
5614
beytullahcetin@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Ebubekir ALAN
235
5609
ealan@kmu.edu.tr
Arş. Gör. İsmet AKTÜRK
236
5607
ismetakturk@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Mehmet Zahid ÇOKYÜRÜR
45
5669
mzcokyurur@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Muhammed BOŞNAK
139
5640
mbosnak@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Mustafa ORAL
---
---
mustafaoral@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Mustafa ÖZDEMİR
239
5602
mustafaozdemir@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Mustafa Selman TOSUN
234
5611
mselmantosun@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Talha FORTACI
238
5603
talhaforta@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Yakup PEKDOĞRU
136
5643
ypekdogru@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Yusuf Erdem GEZGİN
140
5639
yegezgin@kmu.edu.tr
Arş. Gör. Zeynelabidin DENİZ
44
5671
zdeniz@kmu.edu.tr
Halil KOÇAK (Fakülte Sekreteri)
147
2234
halkoc@kmu.edu.tr
Hatice DEMİR (Bilgisayar İşletmeni)
57
5620
haticedemir@kmu.edu.tr
Oğuz ERTÜRK (Bilgisayar İşletmeni)
56
5621
oguzerturk@kmu.edu.tr
Sündüs MUTLU (Bilgisayar İşletmeni)
148
5634
smutlu@kmu.edu.tr
Halil İbrahim YARALI (Personel)
121
5652
---
Hikmet GÖK (Personel)
121
5652
---
Zekeriya CAN (Personel)
121
5652
---
Güvenlik
Dekanlık Girişi
5619
---
Güvenlik
Öğrenci Girişi
5677
---