Akademik Birimler
 
Fakültemiz akademik yapılanması bünyesinde Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ile Felsefe ve Din Bilimleri olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler, diğer birçok yükseköğretim kurumunda olduğu gibi, ayrı diploma veren bölümler olmayıp, birbirine yakın inceleme alanlarına ve araştırma yöntemlerine sahip anabilim dallarından oluşan eğitim-öğretim, ilmi araştırma ve uygulama birimlerinden ibarettir. Öğrenciler her üç bölümün derslerini almak ve başarmak zorundadır. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Bölümü ise, ayrı diploma veren bir bölüm olarak resmiyette varlığını korumakla birlikte, Yükseköğretim Kurulu’nun Mart 2014’te aldığı kararla öğrenci tahsisi durdurulmuştur.