KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM, ANABİLİM DALI, BİLİM DALI YAPILANMASI
 
        TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
               Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
               Tefsir Anabilim Dalı
                         Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
                         Tefsir Bilim Dalı
                Hadis Anabilim Dalı 
                         Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
                         Hadis Bilim Dalı
                İslam Hukuku Anabilim Dalı
                         İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
                         İslam Hukuku Bilim Dalı
                Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
                         Kelam Tarihi Bilim Dalı
                         Kelam Bilim Dalı
                         İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı
                Tasavvuf Anabilim Dalı
                        Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı
                        Tasavvuf Bilim Dalı
                Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
 
        FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
                İslam Felsefesi Anabilim Dalı
                        İslam Ahlakı Bilim Dalı
                        Mantık Bilim Dalı
                        İslam Felsefesi Tarihi Bilim Dalı
                Din Bilimleri Anabilim Dalı
                        Din Sosyolojisi Bilim Dalı
                        Din Psikolojisi Bilim Dalı
                        Din Eğitimi Bilim Dalı
                        Dinler Tarihi Bilim Dalı
                        Din Felsefesi Bilim Dalı
 
        İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
                İslam Tarihi Anabilim Dalı
                        Siyer Bilim Dalı
                        İslam Tarihi Bilim Dalı
                        İslam Medeniyeti Tarihi Bilim Dalı
                Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
                       Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı
                        İslam Sanatları Bilim Dalı
                       Türk Din Musikisi Bilim Dalı
 
        İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ