İdari Birimler

 
Fakülte Sekreteri
:     Halil KOÇAK
Dahili No
:     2234
E-Posta
:     halkoc@kmu.edu.tr
Özel Kalem
:     Hatice DEMİR
Dahili No
:     2230
E-Posta
:     haticedemir@kmu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni
:     Oğuz ERTÜRK
Dahili No
:     5621
E-Posta
:     oguzerturk@kmu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni
:     Sündüs MUTLU
Dahili No
:     5634
E-Posta
:     smutlu@kmu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni
:     Ufuk PİŞKİN
Dahili No
:     5620
E-Posta
:     ufukpiskin@kmu.edu.tr
Personel
:     Halil İbrahim YARALI
Dahili No
:     5652
Personel
:     Hikmet GÖK
Dahili No
:     5652
Personel
:     Zekeriya CAN
Dahili No
:     5652