Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunun 05.09.2012 tarihli ve 7-2012/59 sayılı kararı gereğince, Yükseköğretim Kurulunda 27.09.2012 tarihinde kurulması kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunun 05.10.2012 tarihli ve 6520-43612 sayılı yazısı ile Milli Eğitim Bakanlığına sunulan Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığının 10.12.2012 tarihli ve 21094 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun ek 30'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca 17.12.2012 tarihli ve 2012-4091 sayılı kararı ile kurulması kararlaştırılmış olup 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kurulmuştur.